Celkem nalezeno 1494 dokumentů. (7. strana, celkem 100 stran)

KódReferenceNázevStav
13032/19COM(2019) 460 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí pravidel pro mediaci, která mohou využít strany sporu v investičních sporechVzato na vědomí bez projednávání
13029/19COM(2019) 459 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí kodexu chování pro členy tribunálu a odvolacího tribunálu a mediátoryVzato na vědomí bez projednávání
13026/19COM(2019) 458 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí rozhodnutí o postupu přijímání výkladu ustanovení v souladu s čl. 8.31 odst. 3 a čl. 8.44 odst. 3 písm. a) dohody CETA jako přílohy jeho jednacího řáduVzato na vědomí bez projednávání
13023/19COM(2019) 457 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí rozhodnutí, kterým se upravují administrativní a organizační záležitosti fungování odvolacího tribunáluVzato na vědomí bez projednávání
13000/19JOIN(2019) 17 finalJoint Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela - Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve VenezueleVzato na vědomí bez projednávání
12977/19COM(2019) 467 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2019Vzato na vědomí bez projednávání
12972/19COM(2019) 477 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2021, výše příspěvku na rok 2020, první splátky na rok 2020 a orientační nezávazné prognózy očekávaných objemů ročních příspěvků na roky 2022 a 2023Vzato na vědomí bez projednávání
12950/19COM(2019) 463 finalZpráva Komise Radě - Zpráva o hospodářské a sociální situaci na ostrově Gozo (Malta) za rok 2019Vzato na vědomí bez projednávání
12906/19COM(2019) 464 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravyVzato na vědomí bez projednávání
12905/19COM(2019) 453 finalNávrh nařízení Rady, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém mořiVzato na vědomí bez projednávání
12900/19COM(2019) 454 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřených ionizujícím zářením v letech 2016-2017Vzato na vědomí bez projednávání
12850/19COM(2019) 449 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu o činnosti a konzultacích koordinační skupiny proti mučení uvedené v článku 31 nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestáníVzato na vědomí bez projednávání
12777/19COM(2019) 442 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2019/001 BE/CarrefourVzato na vědomí bez projednávání
12776/19COM(2019) 439 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014 ze dne 15. května 2014 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravkůVzato na vědomí bez projednávání
12759/19COM(2019) 420 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem o předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) za účelem prevence terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a boje proti nimVzato na vědomí bez projednávání

<<34567891011>>ISP (příhlásit)