Celkem nalezeno 1494 dokumentů. (6. strana, celkem 100 stran)

KódReferenceNázevStav
13224/19COM(2019) 476 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13214/19COM(2019) 451 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídlaVzato na vědomí bez projednávání
13169/19COM(2019) 482 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci smíšeného výboru zřízeného Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu, pokud jde o změnu úmluvyVzato na vědomí bez projednávání
13158/19COM(2019) 465 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenesení pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007Vzato na vědomí bez projednávání
13154/19COM(2019) 466 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci rozšířené komise Eurocontrolu, pokud jde o zásady pro stanovení nákladového základu pro výpočet poplatků za traťové letecké navigační zařízení a pro výpočet jednotkových sazeb a podmínky uplatňování systému poplatků za traťové navigační služby a podmínky úhradyVzato na vědomí bez projednávání
13153/19COM(2019) 479 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech (2018)Vzato na vědomí bez projednávání
13140/19COM(2019) 469 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro obchod zbožím Světové obchodní organizace, pokud jde o jednací řád Výboru pro usnadnění obchoduVzato na vědomí bez projednávání
13124/19COM(2019) 472 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v AtlantikuVzato na vědomí bez projednávání
13118/19COM(2019) 470 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v AtlantikuVzato na vědomí bez projednávání
13110/19COM(2019) 455 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018Vzato na vědomí bez projednávání
13103/19COM(2019) 471 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o mechanismu náhrad pro členský stát, jehož národní člen byl zvolen předsedou EurojustuVzato na vědomí bez projednávání
13091/19COM(2019) 444 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 30. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2018Vzato na vědomí bez projednávání
13089/19COM(2019) 462 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru a v podvýboru pro obchod a investice zřízených Rámcovou dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu smíšeného výboru a o jednacím řádu podvýboru pro obchod a investiceVzato na vědomí bez projednávání
13052/19COM(2019) 480 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 a 150, návrh změn celosvětového technického předpisu č. 2, návrh změn vzájemného usnesení MR.1, návrhy změn úplných usnesení R.E.3 a R.E.5 a návrhy na povolení vypracovat změnu celosvětového technického předpisu č. 6 a vypracovat nový celosvětový technický předpis o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla (DEVP)Vzato na vědomí bez projednávání
13051/19COM(2019) 456 finalSdělení Komise - Čas přijmout rozhodnutí o finančním rámci Unie na období 2021–2027: příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. října 2019Vzato na vědomí bez projednávání

<<2345678910>>ISP (příhlásit)