Celkem nalezeno 2270 dokumentů. (6. strana, celkem 152 stran)

KódReferenceNázevStav
 6169/19COM(2019) 54 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na konferenci smluvních stran, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchoduNavrženo k projednání
 6168/19COM(2019) 52 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na devátém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o návrhy změn příloh A a BNavrženo k projednání
 6117/19COM(2019) 38 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 za účelem náležitého zohlednění celosvětového systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodíNavrženo k projednání
 6110/19COM(2019) 71 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k účasti na jednání o druhém dodatkovém protokolu k Úmluvě Rady Evropy o kyberkriminalitě (CETS č. 185)Navrženo k projednání
 6102/19COM(2019) 70 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání za účelem dosažení dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům pro justiční spolupráci v trestních věcechNavrženo k projednání
 6058/19COM(2019) 73 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 11-12/2018Navrženo k projednání
 6003/19COM(2019) 33 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) a přílohy XIX (Ochrana spotřebitele) Dohody o EHPNavrženo k projednání
 6000/19COM(2019) 32 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II))Navrženo k projednání
 5997/19COM(2019) 31 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHPNavrženo k projednání
 5988/19COM(2019) 37 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2017Navrženo k projednání
 5985/19COM(2019) 56 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie na 14. valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o volbu generálního sekretáře OTIF na období od 8. dubna 2019 do 31. prosince 2021Navrženo k projednání
 5953/19COM(2019) 22 finalDiskusní dokument - Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030Navrženo k projednání
 5949/19COM(2019) 53 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unieNavrženo k projednání
 5939/19COM(2019) 23 finalNávrh rozhodnutí Rady o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si již nepřeje účastnit se některých ustanovení schengenského acquis obsažených v nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectvíNavrženo k projednání
 5936/19COM(2019) 72 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví, pokud jde o přijetí změny č. 17 přílohy 13Navrženo k projednání

<<2345678910>>ISP (příhlásit)