Celkem nalezeno 1446 dokumentů. (5. strana, celkem 97 stran)

KódReferenceNázevStav
13110/19COM(2019) 455 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018Navrženo k projednání
13103/19COM(2019) 471 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o mechanismu náhrad pro členský stát, jehož národní člen byl zvolen předsedou EurojustuNavrženo k projednání
13091/19COM(2019) 444 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 30. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2018Navrženo k projednání
13089/19COM(2019) 462 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru a v podvýboru pro obchod a investice zřízených Rámcovou dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu smíšeného výboru a o jednacím řádu podvýboru pro obchod a investiceNavrženo k projednání
13052/19COM(2019) 480 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 a 150, návrh změn celosvětového technického předpisu č. 2, návrh změn vzájemného usnesení MR.1, návrhy změn úplných usnesení R.E.3 a R.E.5 a návrhy na povolení vypracovat změnu celosvětového technického předpisu č. 6 a vypracovat nový celosvětový technický předpis o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla (DEVP)Navrženo k projednání
13051/19COM(2019) 456 finalSdělení Komise - Čas přijmout rozhodnutí o finančním rámci Unie na období 2021–2027: příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. října 2019Navrženo k projednání
13032/19COM(2019) 460 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí pravidel pro mediaci, která mohou využít strany sporu v investičních sporechNavrženo k projednání
13029/19COM(2019) 459 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro služby a investice zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí kodexu chování pro členy tribunálu a odvolacího tribunálu a mediátoryNavrženo k projednání
13026/19COM(2019) 458 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí rozhodnutí o postupu přijímání výkladu ustanovení v souladu s čl. 8.31 odst. 3 a čl. 8.44 odst. 3 písm. a) dohody CETA jako přílohy jeho jednacího řáduNavrženo k projednání
13023/19COM(2019) 457 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé k přijetí rozhodnutí, kterým se upravují administrativní a organizační záležitosti fungování odvolacího tribunáluNavrženo k projednání
12977/19COM(2019) 467 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2019Navrženo k projednání
12972/19COM(2019) 477 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2021, výše příspěvku na rok 2020, první splátky na rok 2020 a orientační nezávazné prognózy očekávaných objemů ročních příspěvků na roky 2022 a 2023Navrženo k projednání
12950/19COM(2019) 463 finalZpráva Komise Radě - Zpráva o hospodářské a sociální situaci na ostrově Gozo (Malta) za rok 2019Navrženo k projednání
12906/19COM(2019) 464 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravyNavrženo k projednání
12905/19COM(2019) 453 finalNávrh nařízení Rady, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém mořiNavrženo k projednání

<<123456789>>ISP (příhlásit)