Celkem nalezeno 2208 dokumentů. (5. strana, celkem 148 stran)

KódReferenceNázevStav
11550/17COM(2017) 407 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Devátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiVzato na vědomí bez projednávání
11549/17COM(2017) 401 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Čtrnáctá zpráva: přehled opatření na ochranu obchodu uplatňovaných třetími zeměmi vůči Evropské unii za rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
11539/17JOIN(2017) 30 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě o provádění společného rámce pro boj proti hybridním hrozbám – Reakce Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
11530/17COM(2017) 405 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Čtrnáctá zpráva o relokaci a přesídlováníVzato na vědomí bez projednávání
11503/17COM(2017) 383 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council: Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2016 Annual Report - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva za rok 2016 o ochraně finančních zájmů Evropské unie a boji proti podvodůmVzato na vědomí bez projednávání
11500/17COM(2017) 342 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/802/EU ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivechVzato na vědomí bez projednávání
11483/17COM(2017) 424 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politiceVzato na vědomí bez projednávání
11482/17JOIN(2017) 31 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Prvky strategie EU v AfghánistánuVzato na vědomí bez projednávání
11431/17COM(2017) 382 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj Evropské unie k přijetí rozhodnutí Výboru EPA zřízeného Prozatímní rámcovou dohodou o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii a změny v seznamu zemí a území přidružených k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11426/17COM(2017) 376 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začleněníVzato na vědomí bez projednávání
11409/17COM(2017) 378 finalNávrh rozhodnutí Rady o členství EU v Mezinárodní studijní skupině pro kaučuk (IRSG)Vzato na vědomí bez projednávání
11404/17COM(2017) 461 finalNávrh nařízení Rady, kterým se na rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském mořiVzato na vědomí bez projednávání
11399/17COM(2017) 377 finalZpráva Komise posuzující způsob přidělování kvót v souladu s nařízením (EU) č. 517/2014Vzato na vědomí bez projednávání
11393/17JOIN(2017) 29 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost UkrajinyVzato na vědomí bez projednávání
11312/17COM(2017) 355 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EUVzato na vědomí bez projednávání

<<123456789>>ISP (příhlásit)