Celkem nalezeno 2041 dokumentů. (5. strana, celkem 137 stran)

KódReferenceNázevStav
12355/13COM(2013) 496 finalNávrh NAŘÍZENÍ RADY o společném podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiíchVzato na vědomí bez projednávání
12347/13COM(2013) 505 finalNávrh NAŘÍZENÍ RADY o společném podniku Clean Sky 2Vzato na vědomí bez projednávání
12344/13COM(2013) 494 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v EvropěVzato na vědomí bez projednávání
12336/13COM(2013) 493 finalNávrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o účasti Unie v programu výzkumu a vývoje společně prováděném několika členskými státy a zaměřeném na podporu výzkumu prováděného malými a středními podnikyVzato na vědomí bez projednávání
12315/13COM(2013) 520 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010Vzato na vědomí bez projednávání
12278/13COM(2013) 509 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku rozvoje (2015)Vzato na vědomí bez projednávání
12263/13COM(2013) 502 finalNávrh nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadechVzato na vědomí bez projednávání
12257/13COM(2013) 512 finalNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHSVzato na vědomí bez projednávání
12242/13COM(2013) 517 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Konzultativní sdělení o udržitelném využívání fosforuVzato na vědomí bez projednávání
12193/13COM(2013) 510 finalSDĚLENÍ KOMISE Modré pásmo - jednotný dopravní prostor pro námořní dopravuVzato na vědomí bez projednávání
12141/13COM(2013) 455 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Prevence závislosti na poskytovateli: budování otevřených systémů informačních a komunikačních technologií prostřednictvím lepšího využití standardů při zadávání veřejných zakázekVzato na vědomí bez projednávání
12131/13COM(2013) 453 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru Regionů Komplexní elektronické zadávání veřejných zakázek jako prostředek modernizace veřejné správyVzato na vědomí bez projednávání
12104/13COM(2013) 449 finalNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázekVzato na vědomí bez projednávání
12101/13COM(2013) 471 finalNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Přepracované znění)Vzato na vědomí bez projednávání
12044/13COM(2013) 462 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských fondech dlouhodobých investicVzato na vědomí bez projednávání

<<123456789>>ISP (příhlásit)