Celkem nalezeno 1186 dokumentů. (4. strana, celkem 80 stran)

KódReferenceNázevStav
 8415/19COM(2019) 176 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance o provádění strategického akčního plánu v oblasti baterií: budování strategického hodnotového řetězce v oblasti baterií v EvropěNavrženo k projednání
 8408/19COM(2019) 172 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním používání protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 8407/19COM(2019) 171 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 8396/19COM(2019) 168 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budování důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověkaNavrženo k projednání
 8312/19Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Další posílení právního státu v rámci Unie: aktuální stav a další možné krokyNavrženo k projednání
 8304/19COM(2019) 184 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy na ochranu lososů v severním Atlantiku, pokud jde o žádost o přistoupení k uvedené úmluvě, kterou předložilo Spojené královstvíNavrženo k projednání
 8303/19COM(2019) 173 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 8302/19COM(2019) 149 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich životaNavrženo k projednání
 8263/19COM(2019) 167 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995Navrženo k projednání
 8182/19COM(2019) 175 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Čtvrtá zpráva o stavu energetické unieNavrženo k projednání
 8171/19COM(2019) 164 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o činnosti sítě EURES v období od ledna 2016 do června 2018 předložená v souladu s článkem 33 nařízení (EU) 2016/589Navrženo k projednání
 8161/19COM(2019) 165 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se doplňují směrnice pro jednání o rozvojovém programu z Dohá, pokud jde o vícestranná jednání o pravidlech a závazcích v oblasti elektronického obchoduNavrženo k projednání
 8095/19COM(2019) 160 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o směrnici 2011/98/EU o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státěNavrženo k projednání
 8094/19COM(2019) 161 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidentyNavrženo k projednání
 8093/19COM(2019) 162 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodinyNavrženo k projednání

<<12345678>>ISP (příhlásit)