Celkem nalezeno 2229 dokumentů. (4. strana, celkem 149 stran)

KódReferenceNázevStav
11682/17COM(2017) 429 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11678/17COM(2017) 430 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11677/17COM(2017) 432 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11673/17COM(2017) 431 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11668/17COM(2017) 416 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992Vzato na vědomí bez projednávání
11667/17COM(2017) 422 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízeníVzato na vědomí bez projednávání
11663/17COM(2017) 423 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11661/17JOIN(2017) 32 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republiceVzato na vědomí bez projednávání
11653/17COM(2017) 421 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/797/EU, kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11652/17COM(2017) 408 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Správním výboru Úmluvy TIR k návrhu na změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIRVzato na vědomí bez projednávání
11650/17COM(2017) 384 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném na základě Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zjednodušení vízového režimu k přijetí společných pokynů pro provádění dohodyVzato na vědomí bez projednávání
11645/17COM(2017) 419 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podnikůVzato na vědomí bez projednávání
11639/17COM(2017) 414 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energiiVzato na vědomí bez projednávání
11637/17COM(2017) 413 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11636/17COM(2017) 412 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání

<<12345678>>ISP (příhlásit)