Celkem nalezeno 2229 dokumentů. (3. strana, celkem 149 stran)

KódReferenceNázevStav
11770/17COM(2017) 455 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na dvanáctém zasedání Konference smluvních stran ohledně návrhů změn příloh Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů předložených různými stranami úmluvyVzato na vědomí bez projednávání
11733/17COM(2017) 385 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020)Vzato na vědomí bez projednávání
11726/17COM(2017) 425 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o návrhy norem jakosti pro ovoce a zeleninu přijímaných Evropskou hospodářskou komisí OSN – Pracovní skupinou pro normy jakosti zemědělských produktů (WP.7 EHK OSN)Vzato na vědomí bez projednávání
11724/17COM(2017) 386 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, pokud jde o otázky, které souvisejí s trestním právem hmotným a justiční spoluprací v trestních věcechVzato na vědomí bez projednávání
11723/17COM(2017) 387 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, pokud jde o otázky, které nesouvisejí s trestním právem hmotným a justiční spoluprací v trestních věcechVzato na vědomí bez projednávání
11719/17COM(2017) 451 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Polské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11715/17COM(2017) 438 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnostiVzato na vědomí bez projednávání
11700/17COM(2017) 428 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody jménem Evropské unie mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynůVzato na vědomí bez projednávání
11699/17COM(2017) 427 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynůVzato na vědomí bez projednávání
11696/17COM(2017) 426 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11687/17COM(2017) 420 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vhodnosti finančního nástroje, který by podpořil bezpečnou a šetrnou recyklaci lodíVzato na vědomí bez projednávání
11686/17COM(2017) 435 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Libanonské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11685/17COM(2017) 433 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Libanonské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11684/17COM(2017) 436 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11683/17COM(2017) 434 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání

<<1234567>>ISP (příhlásit)