Celkem nalezeno 2208 dokumentů. (3. strana, celkem 148 stran)

KódReferenceNázevStav
11663/17COM(2017) 423 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11661/17JOIN(2017) 32 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republiceVzato na vědomí bez projednávání
11653/17COM(2017) 421 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/797/EU, kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11652/17COM(2017) 408 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Správním výboru Úmluvy TIR k návrhu na změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIRVzato na vědomí bez projednávání
11650/17COM(2017) 384 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném na základě Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zjednodušení vízového režimu k přijetí společných pokynů pro provádění dohodyVzato na vědomí bez projednávání
11645/17COM(2017) 419 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podnikůVzato na vědomí bez projednávání
11639/17COM(2017) 414 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energiiVzato na vědomí bez projednávání
11637/17COM(2017) 413 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11636/17COM(2017) 412 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
11634/17COM(2017) 399 finalNávrh rozhodnutí Rady o stanovení postoje, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšené radě CARIFORUM-EU zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o sestavení seznamu rozhodcůVzato na vědomí bez projednávání
11633/17COM(2017) 396 finalNávrh rozhodnutí Rady o stanovení postoje, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšené radě CARIFORUM-EU zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy IX protokolu I: Zámořské země a územíVzato na vědomí bez projednávání
11629/17COM(2017) 409 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 6-7/2017Vzato na vědomí bez projednávání
11618/17COM(2017) 410 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/335/EU, kterým se Litevské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11616/17COM(2017) 397 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání
11615/17COM(2017) 398 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobytyVzato na vědomí bez projednávání

<<1234567>>ISP (příhlásit)