Celkem nalezeno 2039 dokumentů. (3. strana, celkem 136 stran)

KódReferenceNázevStav
12730/13COM(2013) 451 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
12663/13COM(2013) 525 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017Vzato na vědomí bez projednávání
12645/13COM(2013) 529 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujícíchVzato na vědomí bez projednávání
12637/13COM(2013) 528 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujícíchVzato na vědomí bez projednávání
12636/13COM(2013) 527 finalNávrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se stanoví dávky z výroby v odvětví cukru pro hospodářské roky 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, koeficient nezbytný k výpočtu doplňkové dávky pro hospodářské roky 2001/2002 a 2004/2005 a částky, jež mají hradit výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální dávkou a výší dávek, jež bude účtována za hospodářské roky 2002/2003, 2003/2004 a 2005/2006Vzato na vědomí bez projednávání
12633/13COM(2013) 516 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadůVzato na vědomí bez projednávání
12631/13COM(2013) 526 finalSDĚLENÍ KOMISE RADĚ Prohlášení Komise připojené k návrhu Komise týkajícímu se nařízení Rady, kterým se stanoví dávky z výroby v odvětví cukru pro hospodářské roky 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, koeficient nezbytný k výpočtu doplňkové dávky pro hospodářské roky 2001/2002 a 2004/2005 a částky, jež mají hradit výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální dávkou a výší dávek, jež bude účtována za hospodářské roky 2002/2003, 2003/2004 a 2005/2006.Vzato na vědomí bez projednávání
12606/13COM(2013) 539 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se jménem Evropské unie podepisuje Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají pod hlavu V části III Smlouvy o fungování Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
12605/13COM(2013) 538 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se jménem Evropské unie podepisuje Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, pokud jde o ustanovení protokolu, která nespadají pod hlavu V části III Smlouvy o fungování Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
12566/13COM(2013) 535 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)Vzato na vědomí bez projednávání
12558/13COM(2013) 534 finalNávrh NAŘÍZENÍ RADY o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobceVzato na vědomí bez projednávání
12554/13COM(2013) 533 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Zlepšení řízení OLAFu a posílení procesních záruk v rámci vyšetřování: postupný přístup doprovázející zřízení Úřadu evropského veřejného žalobceVzato na vědomí bez projednávání
12551/13COM(2013) 532 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Lepší ochrana finančních zájmů Unie: Zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a reforma EurojustuVzato na vědomí bez projednávání
12539/13COM(2013) 452 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
12453/13COM(2013) 499 finalSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Evropské vysokoškolské vzdělávání v globálních souvislostechVzato na vědomí bez projednávání

<<1234567>>ISP (příhlásit)