Celkem nalezeno 938 dokumentů. (2. strana, celkem 63 stran)

KódReferenceNázevStav
15112/18COM(2018) 768 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vhodnosti možného začlenění indexu cen nemovitostí obývaných vlastníky (NOV) do harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HISC)Navrženo k projednání
15092/18COM(2018) 771 finalSdělení Komise - Investiční plán pro Evropu: hodnocení a další krokyNavrženo k projednání
15090/18COM(2018) 781 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2018Navrženo k projednání
15026/18COM(2018) 900 finalDruhý návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019: obecný úvodNavrženo k projednání
15021/18COM(2018) 901 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbamiNavrženo k projednání
15013/18COM(2018) 779 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 7-10/2018Navrženo k projednání
15011/18COM(2018) 773 finalSdělení Komise - Čistá planeta pro všechny - Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomikyNavrženo k projednání
14980/18COM(2018) 754 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státyNavrženo k projednání
14965/18COM(2018) 793 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o některé rozpočtové a personální záležitosti týkající se provádění Smlouvy o založení Dopravního společenstvíNavrženo k projednání
14934/18JOIN(2018) 35 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé k dvouletému prodloužení priorit partnerství EU a JordánskaNavrženo k projednání
14926/18COM(2018) 755 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual Monitoring Report on the implementation of Structural Reform Support Programme 2017 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Roční monitorovací zpráva o provádění Programu na podporu strukturálních reforem za rok 2017Navrženo k projednání
14895/18COM(2018) 792 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství k prodloužení funkčního období ředitele sekretariátu Energetického společenstvíNavrženo k projednání
14848/18COM(2018) 765 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o dohodě o změně stávající celní kvóty pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa a o změně stávajícího celního režimu v případě ostatního děleného masa z drůbeže v příloze i-a kapitoly 1 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhéNavrženo k projednání
14699/18COM(2018) 742 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Shrnutí výročních zpráv o provádění operačních programů spolufinancovaných z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám v roce 2016Navrženo k projednání
14697/18COM(2018) 762 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů - Vznik, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných odpadů a ostatních odpadů v členských státech Evropské unie za období 2013 až 2015; výkon pravomoci přijímat akty v přenesené pravomociNavrženo k projednání

<<123456>>ISP (příhlásit)