Celkem nalezeno 2208 dokumentů. (2. strana, celkem 148 stran)

KódReferenceNázevStav
11715/17COM(2017) 438 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnostiVzato na vědomí bez projednávání
11700/17COM(2017) 428 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody jménem Evropské unie mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynůVzato na vědomí bez projednávání
11699/17COM(2017) 427 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynůVzato na vědomí bez projednávání
11696/17COM(2017) 426 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
11687/17COM(2017) 420 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vhodnosti finančního nástroje, který by podpořil bezpečnou a šetrnou recyklaci lodíVzato na vědomí bez projednávání
11686/17COM(2017) 435 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Libanonské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11685/17COM(2017) 433 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Libanonské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11684/17COM(2017) 436 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11683/17COM(2017) 434 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11682/17COM(2017) 429 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11678/17COM(2017) 430 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11677/17COM(2017) 432 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11673/17COM(2017) 431 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
11668/17COM(2017) 416 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992Vzato na vědomí bez projednávání
11667/17COM(2017) 422 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízeníVzato na vědomí bez projednávání

<<123456>>ISP (příhlásit)