Celkem nalezeno 2229 dokumentů. (148. strana, celkem 149 stran)

KódReferenceNázevStav
13317/13COM(2013) 610 finalNávrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí Rady 2007/441/EU, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13316/13COM(2013) 609 finalNávrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské republice povoluje nadále používat zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13315/13COM(2013) 608 finalNávrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13313/13COM(2013) 577 finalNávrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o nejvzdálenější francouzské regiony, a zejména MayotteVzato na vědomí bez projednávání
13311/13COM(2013) 586 final/2Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podnikůVzato na vědomí bez projednávání
13310/13COM(2013) 556 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů Unie v oblasti zdanění úspor a správní spolupráce v oblasti daní společenstvím Svatý Bartoloměj jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
13308/13COM(2013) 555 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů Unie v oblasti zdanění úspor a správní spolupráce v oblasti daní společenstvím Svatý BartolomějVzato na vědomí bez projednávání
13300/13COM(2013) 562 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress - 2012Vzato na vědomí bez projednávání
13277/13COM(2013) 603 finalNávrh doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující fyzické aktivity ve všech odvětvíchVzato na vědomí bez projednávání
13266/13COM(2013) 613 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví postoj Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství (Bělehrad, 24. října 2013)Vzato na vědomí bez projednávání
13253/13COM(2013) 607 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o udělení výhod tomuto podnikuVzato na vědomí bez projednávání
13240/13COM(2013) 568 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Republikou San Marino na straně druhé, jménem Evropské unie a jejích členských států, o účasti Chorvatska jakožto smluvní strany v důsledku jeho přistoupení k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
13238/13COM(2013) 530 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou San Marino na straně druhé s ohledem na účast Chorvatské republiky, jakožto smluvní strany, v důsledku jejího přistoupení k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
13226/13COM(2013) 587 finalZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravěVzato na vědomí bez projednávání
13220/13COM(2013) 605 finalDoporučení Komise Radě zmocnit Komisi, aby jménem Evropské unie vyjednala změny Smlouvy o Energetickém společenstvíVzato na vědomí bez projednávání

<<144145146147148149>>ISP (příhlásit)