Celkem nalezeno 2222 dokumentů. (145. strana, celkem 149 stran)

KódReferenceNázevStav
11677/10KOM(2010) 303 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním uplatňování Evropsko-středomořské dohody v oblasti letectví uzavřené mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéVzato na vědomí
11676/10KOM(2010) 338 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé 
11647/10KOM(2010) 335 v konečném zněníZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Výroční zpráva za rok 2010 o politikách rozvoje a vnější pomoci Evropské unie a o jejich provádění v roce 2009Vzato na vědomí
11641/10KOM(2010) 322 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéVzato na vědomí
11638/10KOM(2010) 321 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o schválení podpisu dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéVzato na vědomí
11627/10KOM(2010) 330 v konečném zněníZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o pokroku dosaženém v opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastrukturyVzato na vědomí
11620/10KOM(2010) 336 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxxx/ 2010 ze dne , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopoluVzato na vědomí
11619/10KOM(2010) 337 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o německém lihovém monopoluVzato na vědomí
11610/10KOM(2010) 326 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporůVzato na vědomí
11609/10KOM(2010) 328 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o schválení podpisu dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporůVzato na vědomí
11599/10KOM(2010) 281 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2009Vzato na vědomí
11582/10KOM(2010) 331 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbuBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
11547/10KOM(2010) 307 v konečném zněníZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investicVzato na vědomí
11443/10SEC(2010) 791 finalPracovní dokument Komise - Veřejné finance v HMU - 2010Vzato na vědomí
11423/10KOM(2010) 291 v konečném zněníVýroční zpráva za rok 2009 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamentyVzato na vědomí

<<141142143144145146147148149>>ISP (příhlásit)