Celkem nalezeno 2320 dokumentů. (138. strana, celkem 155 stran)

KódReferenceNázevStav
15992/10KOM(2010) 620 v konečném zněníŠestá zpráva ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují ve věci bezvízového styku zásadu vzájemnostiVzato na vědomí
15976/10KOM(2010) 654 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonovinyVzato na vědomí
15949/10KOM(2010) 609 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské uniiVzato na vědomí
15940/10KOM(2010) 633 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku vývoje schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) - leden 2010 - červen 2010Vzato na vědomí
15936/10KOM(2010) 603 v konečném zněníZPRÁVA O OBČANSTVÍ EU ZA ROK 2010 - Odstranit překážky pro výkon práv občanů EUBere na vědomí s doporučením
15935/10KOM(2010) 607 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimuVzato na vědomí
15930/10KOM(2010) 631 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań, Polsko)Vzato na vědomí
15920/10KOM(2010) 625 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/023 ES/Lear, Španělsko)Vzato na vědomí
15915/10KOM(2010) 643 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU - Vzájemná odpovědnost a transparentnost: čtvrtá kapitola operačního rámce EU pro účinnost pomociVzato na vědomí
15772/10KOM(2010) 623 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Pracovní program Komise na rok 2011 - SVAZEK IVzato na vědomí
15770/10KOM(2010) 618 v konečném zněníNávrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpademSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15764/10KOM(2010) 512 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Výroční zpráva Evropské komise o nástroji stability za rok 2009Vzato na vědomí
15742/10KOM(2010) 613 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles ze Španělska)Vzato na vědomí
15740/10KOM(2010) 615 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade ze Španělska)Vzato na vědomí
15738/10KOM(2010) 617 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone ze Španělska)Vzato na vědomí

<<134135136137138139140141142>>ISP (příhlásit)