Celkem nalezeno 1926 dokumentů. (1. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
10346/10COM(2010) 261 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Více, nebo méně kontrol? Dosažení rovnováhy mezi administrativními náklady kontrol a rizikem chybVzato na vědomí
10245/10KOM(2010) 253 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2009 (15. zpráva)Vzato na vědomí
10229/10KOM(2010) 249 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice týkající se trvalých kulturVzato na vědomí
10071/10COM(2010) 228 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Druhá zpráva navazující na sdělení o nedostatku vody a suchu v Evropské unii KOM(2007) 414 v konečném zněníVzato na vědomí
10070/10KOM(2010) 207 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení evropské politiky sousedstvíVzato na vědomí
 9981/10COM(2010) 245 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální agenda pro EvropuVzato na vědomí
 9955/10COM(2010) 235 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o budoucích opatřeních v oblasti nakládání s bioodpadem v Evropské uniiVzato na vědomí
 9900/10KOM(2010) 234 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady ze dne [..] o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009-2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009-2014, dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009-2014 a dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009-2014Vzato na vědomí
 9896/10KOM(2010) 231 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009-2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009-2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009-2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009-2014Vzato na vědomí
 9882/10COM(2010) 238 finalZpráva Komise - Konvergenční zpráva za rok 2010 (připravená podle článku 140(1) Smlouvy)Vzato na vědomí
 9877/10COM(2010) 239 finalNávrh rozhodnutí Rady o přijetí eura Estonskem k 1. lednu 2011Vzato na vědomí
 9875/10COM(2010) 240 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 s ohledem na zavedení eura v EstonskuVzato na vědomí
 9832/10KOM(2010) 227 v konečném zněníNávrh nařízení Rady (EU) č. ../2010 kterým se mění nařízení (ES) č. 1412/2006 o některých omezujících opatřeních vůči LibanonuVzato na vědomí
 9796/10KOM(2010) 217 v konečném zněníNávrh nařízení Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenýmiVzato na vědomí
 9631/10KOM(2010) 220 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráciVzato na vědomí

12345>>ISP (příhlásit)