Celkem nalezeno 15 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
13544/18COM(2018) 703 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EUBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
13542/18COM(2018) 491 finalZpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamentyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
13537/18COM(2018) 490 finalZpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2017 o používání zásad subsidiarity a proporcionalityBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9313/18COM(2018) 338 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování OLAFBere na vědomí s doporučením
 9292/18COM(2018) 270 finalNávrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a výsledků období studia v zahraničíBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9246/18COM(2018) 271 finalNávrh doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péčeBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9229/18COM(2018) 272 finalNávrh doporučení Rady o komplexním přístupu k výuce a studiu jazykůBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 8531/18COM(2018) 234 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)Vzato na vědomí
 8492/18COM(2018) 232 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem ke společnému evropskému datovému prostoruVzato na vědomí
 8413/18COM(2018) 238 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služebBere na vědomí s doporučením
 7181/18COM(2018) 91 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v TureckuProjednat
 5820/18COM(2018) 50 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014–2020 v polovině obdobíBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
15729/17COM(2017) 794 final, SWD(2017) 473 final, SWD(2017) 474 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)Bere na vědomí s doporučením
15119/17COM(2017) 793 final, SWD(2017) 473 final, SWD(2017) 474 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226Bere na vědomí s doporučením
12879/17COM(2017) 555 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti nezákonnému obsahu on-line: Zvyšování odpovědnosti on-line platforemBere na vědomí s doporučením


ISP (příhlásit)