Celkem nalezeno 125 dokumentů. (1. strana, celkem 9 stran)

KódReferenceNázevStav
15509/18COM(2018) 813 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPHNavrženo k projednání
15508/18COM(2018) 812 final, SWD(2018) 487 final, SWD(2018) 488 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služebNavrženo k projednání
15503/18COM(2018) 832 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném podle čl. 41 odst. 1 Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
15496/18COM(2018) 799 finalProposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko jménem UnieNavrženo k projednání
15486/18COM(2018) 797 finalProposal for a Council Decision on the conclusion of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice SrbskoNavrženo k projednání
15475/18COM(2018) 794 finalReport from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the Communication "Tackling online disinformation: a European Approach" - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"Navrženo k projednání
15472/18COM(2018) 821 finalNávrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zbožíNavrženo k projednání
15471/18COM(2018) 819 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zbožíNavrženo k projednání
15462/18COM(2018) 846 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - 2nd Action Plan to fight the illicit tobacco trade 2018-2022 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - 2. akční plán pro boj proti nedovolenému obchodu s tabákemNavrženo k projednání
15437/18C(2018) 8111 finalDoporučení Komise ze dne 5.12.2018 o mezinárodní úloze eura v oblasti energetikyNavrženo k projednání
15431/18JOIN(2018) 36 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů - Akční plán proti dezinformacímNavrženo k projednání
15384/18COM(2018) 811 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pokrok při provádění strategie EU v oblasti lesnictví „Nová strategie v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“Navrženo k projednání
15360/18COM(2018) 787 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posledním vývoji týkajícím se euromincíNavrženo k projednání
15344/18COM(2018) 817 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020Navrženo k projednání
15337/18COM(2018) 786 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR))Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)