Celkem nalezeno 45 dokumentů. (1. strana, celkem 3 strany)

KódReferenceNázevStav
11537/18COM(2018) 580 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, k sestavení seznamů osob, které jsou ochotny zastávat funkci člena panelu podle kapitoly dvacet tři a kapitoly dvacet čtyři dohodyPostoupeno výboru k projednání
11271/18JOIN(2018) 17 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Body ke strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně - "Zajištění zbraní, ochrana občanů"Projednat
11169/18COM(2018) 556 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019Projednat
10946/18COM(2018) 492 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikacíPostoupeno výboru k projednání
10242/18JOIN(2018) 16 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zvýšení odolnosti a posílení kapacit pro řešení hybridních hrozebPostoupeno výboru k informaci
10184/18COM(2018) 465 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)Projednat
10167/18COM(2018) 434 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027Postoupeno výboru k informaci
10154/18COM(2018) 472 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnostProjednat
10153/18COM(2018) 471Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fondProjednat
10151/18COM(2018) 473 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízProjednat
10135/18JOIN(2018) 14 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o provádění Společného rámce pro boj proti hybridním hrozbám v období od července 2017 do června 2018Postoupeno výboru k informaci
10084/18COM(2018) 476 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fondPostoupeno výboru k projednání
 9951/18COM(2018) 438 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014Postoupeno výboru k projednání
 9932/18COM(2018) 443 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Fiscalis" pro spolupráci v oblasti daníPostoupeno výboru k informaci
 9898/18COM(2018) 447 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EUPostoupeno výboru k informaci

123ISP (příhlásit)