Celkem nalezeno 1150 dokumentů. (1. strana, celkem 77 stran)

KódReferenceNázevStav
 8765/19JOIN(2019) 6 finalJoint Communication to the European Parliament and the Council - European Union, Latin America and the Caribbean: joining forces for a common future - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Evropská unie, Latinská Amerika a Karibik: spojenými silami ke společné budoucnostiNavrženo k projednání
 8678/19COM(2019) 169 finalZpráva Komise Radě - Hodnocení týkající se doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práceNavrženo k projednání
 8648/19COM(2019) 178 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování právní úpravy – hodnocení a potvrzení závazkuNavrženo k projednání
 8606/19COM(2019) 179 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimky udělované členskými státy podle nařízení (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004Navrženo k projednání
 8566/19COM(2019) 181 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci pracovní skupiny pro zeměpisná označení zřízené Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí jejího jednacího řáduNavrženo k projednání
 8560/19COM(2019) 174 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v TureckuNavrženo k projednání
 8483/19COM(2019) 166 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS a jejím dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhuNavrženo k projednání
 8476/19COM(2019) 195 finalSdělení Komise - Řešení dopadů vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody: koordinovaný přístup UnieNavrženo k projednání
 8462/19COM(2019) 225 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojůNavrženo k projednání
 8461/19COM(2019) 224 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení pokroku, jehož členské státy dosáhly při plnění svých vnitrostátních cílů energetické účinnosti pro rok 2020 a při provádění směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU, požadované podle čl. 24 odst. 3 této směrnice (2018)Navrženo k projednání
 8417/19COM(2019) 177 finalSdělení Komise - Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatuNavrženo k projednání
 8415/19COM(2019) 176 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance o provádění strategického akčního plánu v oblasti baterií: budování strategického hodnotového řetězce v oblasti baterií v EvropěNavrženo k projednání
 8408/19COM(2019) 172 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním používání protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 8407/19COM(2019) 171 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 8396/19COM(2019) 168 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budování důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověkaNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)