Celkem nalezeno 1113 dokumentů. (1. strana, celkem 75 stran)

KódReferenceNázevStav
 7784/19COM(2019) 136 finalCommunication from the Commission - Capital Markets Union: progress on building a single market for capital for a strong Economic and Monetary Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů: pokrok při budování jednotného trhu s kapitálem pro silnou hospodářskou a měnovou uniiNavrženo k projednání
 7680/19COM(2019) 128 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředíNavrženo k projednání
 7653/19COM(2019) 138 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných oblastech snížené sazby daně z plynového oleje a zkapalněného ropného plynu používaných k vytápěníNavrženo k projednání
 7610/19COM(2019) 139 finalNávrh rozhodnutí Rady o přidělení finančních prostředků uvolněných z projektů v rámci 10. Evropského rozvojového fondu pro účely doplnění afrického mírového projektuNavrženo k projednání
 7577/19COM(2019) 142 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stavu rozšíření produkce relevantních potravinářských a krmných plodin ve světěNavrženo k projednání
 7566/19JOIN(2019) 5 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - EU-Čína – Strategický výhledNavrženo k projednání
 7565/19COM(2019) 141 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství, pokud jde o přijetí jednacího řádu Smíšeného výboru, jednacího řádu rozhodčího tribunálu, postupu mediace a kodexu chování rozhodcůNavrženo k projednání
 7543/19COM(2019) 137 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 7541/19COM(2019) 130 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 7540/19COM(2019) 129 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním uplatňování protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 7475/19COM(2019) 133 finalZpráva Komise Radě o hodnocení nařízení (EU) 2016/369 o poskytování mimořádné podpory v rámci UnieNavrženo k projednání
 7459/19COM(2019) 134 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohoděNavrženo k projednání
 7458/19COM(2019) 132 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuNavrženo k projednání
 7457/19COM(2019) 135 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohoděNavrženo k projednání
 7448/19COM(2019) 140 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku, pokud jde o žádost o přistoupení k uvedené úmluvě, kterou předložilo Spojené královstvíNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)