Celkem nalezeno 1494 dokumentů. (1. strana, celkem 100 stran)

KódReferenceNázevStav
15090/19COM(2019) 639 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Review of the scope of the Regulation No 654/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 654/2014 ze dne 15. května 2014Navrženo k projednání
15088/19COM(2019) 623 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 654/2014 of the European Parliament and of the Council concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchoduNavrženo k projednání
15051/19COM(2019) 640 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zelená dohoda pro EvropuNavrženo k projednání
14814/19COM(2019) 601 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Devátá zpráva Komise o fungování systému kontroly tradičních vlastních zdrojů (2016–2018) (čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014) 
14811/19COM(2019) 598 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 
14759/19COM(2019) 617 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2019 
14747/19COM(2019) 616 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu trhu s roamingem 
14732/19COM(2019) 614 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru CETA k přijetí seznamu rozhodců podle článku 29.8 dohody 
14710/19COM(2019) 619 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/883 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627 
14698/19COM(2019) 618 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/677/EU, kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 
14670/19COM(2019) 608 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o aktualizaci směrnic pro jednání o dohodách o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi a regiony (AKT) 
14609/19COM(2019) 606 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod 
14585/19COM(2019) 604 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva z roku 2019 o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2018 
14426/19COM(2019) 599 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky 
14425/19COM(2019) 591 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech členských států a Evropské agentury pro léčivé přípravky se seznamem humánních léčivých přípravků podléhajících dalšímu sledování 

12345>>ISP (příhlásit)