Celkem nalezeno 1097 dokumentů. (1. strana, celkem 74 stran)

KódReferenceNázevStav
 7422/19COM(2019) 113 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce (INP)Navrženo k projednání
 7410/19COM(2019) 131 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Správním výboru Úmluvy TIR k návrhu na změnu Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIRNavrženo k projednání
 7337/19COM(2019) 111 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku, a kterým se zrušuje rozhodnutí 10974/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7335/19COM(2019) 115 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie na zasedáních Meziamerické komise pro tropické tuňáky a zasedáních smluvních stran Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů a kterým se zrušuje rozhodnutí 10126/14Navrženo k projednání
 7334/19COM(2019) 114 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Rozšířené komise Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT), a kterým se zrušuje rozhodnutí 10125/14Navrženo k projednání
 7333/19COM(2019) 112 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři a kterým se zrušuje rozhodnutí 9389/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7331/19COM(2019) 109 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat v rámci Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušuje rozhodnutí 10840/14Navrženo k projednání
 7330/19COM(2019) 108 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na Výroční konferenci smluvních stran Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře a kterým se zrušuje rozhodnutí 9782/17Navrženo k projednání
 7328/19COM(2019) 122 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Dvoustranném dozorčím výboru v rámci Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví, pokud jde o doplnění přílohy 4 dohodyNavrženo k projednání
 7323/19COM(2019) 121 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Dvoustranném dozorčím výboru v rámci Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví, pokud jde o doplnění přílohy 3 dohodyNavrženo k projednání
 7321/19COM(2019) 102 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, a kterým se zrušuje rozhodnutí 9449/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7320/19COM(2019) 101 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Komisi pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 10124/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7296/19COM(2019) 126 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraciNavrženo k projednání
 7271/19COM(2019) 125 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany UnieNavrženo k projednání
 7233/19COM(2019) 104 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku, a kterým se zrušuje rozhodnutí 9451/1/14 REV 1Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)