Celkem nalezeno 1487 dokumentů. (1. strana, celkem 100 stran)

KódReferenceNázevStav
14814/19COM(2019) 601 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Devátá zpráva Komise o fungování systému kontroly tradičních vlastních zdrojů (2016–2018) (čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014)Navrženo k projednání
14811/19COM(2019) 598 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní palivaNavrženo k projednání
14759/19COM(2019) 617 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2019Navrženo k projednání
14747/19COM(2019) 616 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu trhu s roamingemNavrženo k projednání
14710/19COM(2019) 619 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/883 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627Navrženo k projednání
14698/19COM(2019) 618 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/677/EU, kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
14670/19COM(2019) 608 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o aktualizaci směrnic pro jednání o dohodách o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi a regiony (AKT)Navrženo k projednání
14609/19COM(2019) 606 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchodNavrženo k projednání
14585/19COM(2019) 604 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva z roku 2019 o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2018Navrženo k projednání
14426/19COM(2019) 599 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobkyNavrženo k projednání
14425/19COM(2019) 591 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech členských států a Evropské agentury pro léčivé přípravky se seznamem humánních léčivých přípravků podléhajících dalšímu sledováníNavrženo k projednání
14348/19COM(2019) 597 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (EU) č. 912/2014 o finanční odpovědnosti v souvislosti s řešením sporů mezi investorem a státem v souladu s mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie stranouNavrženo k projednání
14346/19COM(2019) 607 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství a ve stálé skupině na vysoké úrovni Energetického společenství (Kišiněv, 12. a 13. prosince 2019)Navrženo k projednání
14274/19COM(2019) 596 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobkyNavrženo k projednání
14252/19COM(2019) 622 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o změně Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, a Protokolu, kterým se mění dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus) rozšířením možnosti přistoupení na Marocké královstvíNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)