Celkem nalezeno 1258 dokumentů. (73. strana, celkem 84 stran)

KódReferenceNázevStav
14883/17COM(2017) 773 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů - Lepší zvládání katastrof v EU: rescEU - Solidarita a odpovědnostVzato na vědomí
14826/17COM(2017) 690 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Roční analýza růstu na rok 2018Vzato na vědomí
14824/17COM(2017) 771 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva mechanismu varování 2018Vzato na vědomí bez projednávání
14823/17COM(2017) 770 finalDoporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozónyVzato na vědomí bez projednávání
14812/17COM(2017) 674 finalSpolečná zpráva Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční analýze růstu 2018Vzato na vědomí
14805/17COM(2017) 677 finalNávrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských státůVzato na vědomí bez projednávání
14765/17COM(2017) 679 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užitíVzato na vědomí bez projednávání
14735/17COM(2017) 671 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva o uplatňování doporučení Komise o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnostiVzato na vědomí bez projednávání
14733/17COM(2017) 678 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Akční plán EU na období 2017-2019 - Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužůVzato na vědomí bez projednávání
14720/17COM(2017) 643 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v MoldavskuVzato na vědomí bez projednávání
14708/17COM(2017) 691 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů zřízené podle Smlouvy o založení Dopravního společenstvíVzato na vědomí bez projednávání
14642/17COM(2017) 662 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o politice Evropské unie v oblasti humanitární pomoci a o jejím provádění v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
14599/17COM(2017) 657 finalZpráva Komise Radě o městské agendě EUVzato na vědomí bez projednávání
14597/17COM(2017) 658 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení potřeby přezkumu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametryVzato na vědomí bez projednávání
14568/17COM(2017) 659 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání

<<697071727374757677>>ISP (příhlásit)