Celkem nalezeno 1446 dokumentů. (1. strana, celkem 97 stran)

KódReferenceNázevStav
14221/19COM(2019) 590 finalProposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Ancillary Agreement between the European Union and its Member States, of the first part, Iceland, of the second part, and the Kingdom of Norway, of the third part, on the application of the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland, of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on 16 and 21 June 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsané ve dnech 16. a 21. června 2011Navrženo k projednání
14219/19COM(2019) 589 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsané ve dnech 16. a 21. června 2011Navrženo k projednání
14217/19COM(2019) 595Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations to amend the International Sugar Agreement 1992 - Doporučení pro rozhodnutí Rady zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992Navrženo k projednání
14216/19COM(2019) 586 finalProposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on June 16 and 21, 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsaná ve dnech 16. a 21. června 2011Navrženo k projednání
14214/19COM(2019) 588 finalProposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on June 16 and 21, 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě podepsaná ve dnech 16. a 21. června 2011Navrženo k projednání
14160/19COM(2019) 585 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 ve znění protokolu, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007, podepsaného Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy dne 24. června 2010Navrženo k projednání
14157/19COM(2019) 587 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státyNavrženo k projednání
14150/19COM(2019) 584 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu, kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 ve znění protokolu, kterým se mění dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007, podepsaného Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy dne 24. června 2010Navrženo k projednání
14000/19COM(2019) 549 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnosti Nadace pro IFRS, skupiny EFRAG a rady PIOB v roce 2018 a o výsledcích programu UnieNavrženo k projednání
13997/19COM(2019) 547 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o změně rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13914/19COM(2019) 548 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku kulturního dědictví 2018Navrženo k projednání
13892/19COM(2019) 551 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a novozélandskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismuNavrženo k projednání
13889/19COM(2019) 490 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení v polovině období − program pro spotřebitele na období 2014−2020Navrženo k projednání
13858/19COM(2019) 565 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvíchNavrženo k projednání
13816/19COM(2019) 575 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní námořní organizaci během 31. zasedání shromáždění imo ve věci přijetí změn rezoluce A.658(16) o používání odrazek a reflexních materiálů u záchranných prostředků a jejich umisťování na tyto prostředky, postupů státní přístavní inspekce z roku 2017 (rezoluce A.1119(30)) a pokynů pro prohlídky v rámci harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení (HSSC) (rezoluce A.1120(30))Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)