Celkem nalezeno 2281 dokumentů. (3. strana, celkem 153 stran)

KódReferenceNázevStav
 7233/19COM(2019) 104 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku, a kterým se zrušuje rozhodnutí 9451/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7229/19COM(2019) 103 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace na zachování lososa v severním Atlantském oceánu (NASCO), a kterým se zrušuje rozhodnutí 9450/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7224/19COM(2019) 99 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku, a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 10127/14Navrženo k projednání
 7218/19COM(2019) 98 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 9398/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7217/19COM(2019) 97 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří, a o zrušení rozhodnutí 9784/17Navrženo k projednání
 7214/19COM(2019) 96 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci zasedání smluvních stran Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu, a o zrušení rozhodnutí 9767/17Navrženo k projednání
 7189/19COM(2019) 118 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 ze dne 7. února 2018 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států americkýchNavrženo k projednání
 7128/19COM(2019) 190 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění akčního plánu pro oběhové hospodářstvíNavrženo k projednání
 7072/19COM(2019) 124 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světové celní organizace v souvislosti s harmonizovaným systémemNavrženo k projednání
 7053/19COM(2019) 120 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro evropské letectví: zachování a podpora vysokých sociálních standardůNavrženo k projednání
 7036/19COM(2019) 110 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Bosně a HercegoviněNavrženo k projednání
 7035/19COM(2019) 107 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Bosně a Hercegovině jménem UnieNavrženo k projednání
 7015/19COM(2019) 151 finalNávrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských státůNavrženo k projednání
 7004/19COM(2019) 116 finalZpráva Komise Radě o zvláštním režimu týkajícím se daně AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech (předložená Komisí v souladu s článkem 2 rozhodnutí Rady č. 377/2014/EU ze dne 12. června 2014)Navrženo k projednání
 6926/19COM(2019) 95 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) a směrnice o povodňových rizicích (2007/60/ES): druhé plány povodí, první plány pro zvládání povodňových rizikNavrženo k projednání

<<1234567>>ISP (příhlásit)