Dokument EU 9980/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU
/kód dokumentu 9980/18, COM(2018) 439 final, 2018/0229 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9980/18 dne 14.06.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 15. schůzi dne 5.09.2018 svým usnesením č. 129 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)