Dokument EU 9927/19

Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
/kód dokumentu 9927/19, COM(2019) 503 final/ISP (příhlásit)