Dokument EU 9868/18

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
/kód dokumentu 9868/18, COM(2018) 445 final, 2018/0235 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9868/18 dne 12.06.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 14. schůzi dne 20.06.2018 svým usnesením č. 119 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)