Dokument EU 9817/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii
/kód dokumentu 9817/19, COM(2019) 261 final/ISP (příhlásit)