Dokument EU 9810/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
/kód dokumentu 9810/19, COM(2019) 260 final/ISP (příhlásit)