Dokument EU 9706/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků
/kód dokumentu 9706/16, COM(2016) 285 final, 2016/0149 (COD)/ISP (příhlásit)