Dokument EU 9658/19

Rozhodnutí Komise ze dne 21.5.2019 o společném prohlášení Východní partnerství – rozvoj agendy pro spolupráci v oblasti dopravy
/kód dokumentu 9658/19, C(2019) 3928 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9658/19 dne 23.05.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 30. schůzi dne 12.06.2019 svým usnesením č. 234 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)