Dokument EU 9634/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
/kód dokumentu 9634/18, COM(2018) 393 final, 2018/0217 (COD)/ISP (příhlásit)