Dokument EU 9416/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí
/kód dokumentu 9416/19, COM(2019) 233 final/ISP (příhlásit)