Dokument EU 9404/19

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
/kód dokumentu 9404/19, COM(2019) 219 final, 2019/0106(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9404/19 dne 16.05.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 30. schůzi dne 12.06.2019 svým usnesením č. 234 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)