Dokument EU 9281/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodním partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC) ohledně prodloužení mandátu IPEEC na období od 24. května do 31. prosince 2019
/kód dokumentu 9281/19, COM(2019) 229 final/ISP (příhlásit)