Dokument EU 9194/18

Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
/kód dokumentu 9194/18, COM(2018) 403 final/ISP (příhlásit)