Dokument EU 9141/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa v pohybu - Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá
/kód dokumentu 9141/18, COM(2018) 293 final/ISP (příhlásit)