Dokument EU 8895/10

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům: Akční plán provádění Stockholmského programu
/kód dokumentu 8895/10, KOM(2010) 171 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:akční program, boj proti zločinu, Evropa občanů, justice a vnitřní věci, mezinárodní právo soukromé, migrační politika Společenství, občanské právo, obchodní právo, politika spolupráce, práva jednotlivce, princip vzájemného uznávání, program Společenství, rodinné právo, sladění norem, soudní spolupráce, veřejná bezpečnostISP (příhlásit)