Dokument EU 8775/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nařízení (ES) Č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy za rok 2017
/kód dokumentu 8775/19, COM(2019) 183 final/ISP (příhlásit)