Dokument EU 8648/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování právní úpravy – hodnocení a potvrzení závazku
/kód dokumentu 8648/19, COM(2019) 178 final/ISP (příhlásit)