Dokument EU 8637/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření evropského pilíře sociálních práv
/kód dokumentu 8637/17, COM(2017) 250 final/ISP (příhlásit)