Dokument EU 8606/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimky udělované členskými státy podle nařízení (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
/kód dokumentu 8606/19, COM(2019) 179 final/ISP (příhlásit)