Dokument EU 8578/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup
/kód dokumentu 8578/18, COM(2018) 236 final/ISP (příhlásit)