Dokument EU 8566/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci pracovní skupiny pro zeměpisná označení zřízené Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí jejího jednacího řádu
/kód dokumentu 8566/19, COM(2019) 181 final/ISP (příhlásit)