Dokument EU 8560/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku
/kód dokumentu 8560/19, COM(2019) 174 final/ISP (příhlásit)