Dokument EU 8492/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru
/kód dokumentu 8492/18, COM(2018) 232 final/ISP (příhlásit)