Dokument EU 8462/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů
/kód dokumentu 8462/19, COM(2019) 225 final/ISP (příhlásit)