Dokument EU 8398/13

ZELENÁ KNIHA Dlouhodobé financování evropské ekonomiky
/kód dokumentu 8398/13, COM(2013) 150 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8398/13 dne 12.04.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 45. schůzi dne 23.05.2013 svým usnesením č. 324 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:dlouhodobé financování, dohled nad trhem, finanční instituce, finanční právo, finanční trh, hospodářská reforma, hospodářský růst, transevropská síť, trvale udržitelný rozvojISP (příhlásit)